Serwis Samorzędowego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 w Białej Podlaskiej

Ostatnie artykuły

Nawigacja

***


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 10
-> Najnowszy użytkownik: irena bednarek

Nawigacja

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu

„Rozwój człowieka zachodzi w ciągu całego jego życia. Proces ten nie zmierza do osiągnięcia przez jednostkę jakiegoś z góry określonego celu (...). W rozwoju chodzi o ciągłe, występujące przez całe życie realizowanie siebie.” pisze M. Kielar – Turska.

Najlepszym sposobem samorealizacji jest aktywność, która jest podstawową cechą człowieka, wyrażającą się w konkretnych czynnościach i działaniach podejmowanych od wczesnego dzieciństwa. Zdaniem naukowców okresem wzmożonej aktywności poznawczej jest wiek przedszkolny charakteryzujący się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka. W okresie przedszkolnym najskuteczniejszym czynnikiem aktywizującym procesy rozwojowe dzieci jest kontakt z przyrodą. Przyroda jest dla nich bogatym źródłem poznania, aktywnego działania oraz wszelkich wrażeń i przeżyć. Percepcja otaczającego środowiska sprzyja rozwojowi intelektu, zdolności koncentracji, umiejętności obserwowania, jak też tworzenia uogólnień i wyciągania wniosków. Ma również ogromne znaczenie w kształtowaniu estetyki i zainteresowań oraz pobudza rozwój fizyczny dziecka.Dzieci w wieku od 3-7 lat przejawiają chęć działania zmierzającego do poznawania otaczającej rzeczywistości. Zdaniem L.S.Wygotskiego najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój procesów poznawczych u dzieci jest obcowanie dziecka z otoczeniem i opanowywanie mowy. W wieku przedszkolnym kształtują się nawyki, które stają się drugą naturą człowieka. Dlatego właśnie ten okres rozwoju dziecka jest tak ważny dla wyrabiania wrażliwości ekologicznej i kształtowania nawyków służących ochronie przyrody, a więc nawyków: oszczędzania wody, prądu, papieru oraz zagospodarowywania odpadów.

W ostatnich latach dziejów naszej cywilizacji wyłoniło się wiele problemów budzących zaniepokojenie człowieka. Można by do nich zaliczyć między innymi wyścig zbrojeń, klęski głodu, bezrobocie, a wreszcie degradację środowiska człowieka. Zagrożenia ekologiczne stanowią obok zagrożeń nuklearnych i zjawisk eksplozji demograficznej – trzecie największe zagrożenie współczesnej ludzkości. Edukację ekologiczną należy traktować jako proces trwały, w czasie którego jednostki i społeczeństwa przyswajają sobie wiedzę i wartości, opanowują umiejętności i nabywają doświadczenie. Celem edukacji ekologicznej jest ukazanie wartości etycznych, estetycznych i ekonomicznych istotnych w życiu człowieka i zbiorowości i ich wpływu na rozumne spostrzeganie środowiska przez ludzi. W toku edukacji ekologicznej trzeba dostarczać wiedzę dostosowaną do potrzeb i wrażliwości ludności, służącą poznaniu i zrozumieniu czynników biologicznych, fizycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, których współdziałanie wpływa na kształt środowiska.Jak należy rozumieć zagadnienia ekologiczne na poziomie edukacji przedszkolnej trafnie określił Eryk Mistewicz: „Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki przemysł, kopalnie, huty. To także Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród. To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji, spędzania wolnego czasu i taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu”. Tylko dzięki dobrej znajomości własnego otoczenia można poczuć się odpowiedzialnym za niewielki choćby wycinek naszego świata. Dziecko, także może w tym dziele uczestniczyć, jeśli nauczy się obserwować i zadawać pytania, jeśli uświadomi sobie, że stan środowiska zależy od postępowania każdego z nas. Dziecko poznaje otoczenie poprzez zabawę, uczy się wykorzystywać swoje zmysły, co ułatwia mu dorastanie w otaczającym go świecie. Opierając się na tych umiejętnościach, nauczyciel stara się poszerzyć i wzbogacić jego odkrycia w taki sposób, aby stosunek do własnego środowiska nacechowany był rozmysłem.

Ekologia to zagadnienie, które bardzo często pojawia się w edukacji wychowanków Samorządowego Przedszkola nr 16 z oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej. W roku szkolnym 2004\2005 realizowałam autorski program z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Ekoludek”. Na podstawie obserwacji grupy, jakiej dokonywałam przez cały rok mogę stwierdzić, iż dzieci wykazały olbrzymie zainteresowanie oraz wielkie zaangażowanie emocjonalne w sprawy ochrony środowiska. Bardzo chętnie uczestniczyły we wszelkiego rodzaju pracach na rzecz przyrody np.: porządkowanie placu wokół przedszkola, dokarmianie ptaków, dbanie o swoje kwiaty doniczkowe w sali, itp. Także podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych o tematyce ekologicznej przedszkolaki aktywnie i spontanicznie brały udział we wszystkich sytuacjach edukacyjnych jakie im proponowałam.

Po roku realizacji programu zauważyłam zmiany w zachowaniu się dzieci względem przyrody np.: w czasie zabaw na placu przedszkolnym dzieci nie zrywają gałęzi czy kwiatów, co często zdarzało się wcześniej, a gdy zauważają, że robią to dzieci z innej grupy zostaje to zgłoszone nauczycielowi. Dzieci nauczyły się obserwować przyrodę, nie zakłócając spokoju zwierzętom, ptakom czy owadom. Nie zdarzają się już sytuacje, w których ktoś niszczy czy zaśmieca środowisko, a wręcz przeciwnie, gdy zauważą podczas spacerów po okolicy rozrzucone śmieci natychmiast je zbierają, wyrażając swoją dezaprobatę dla takiego zachowania. Podczas korzystania z łazienki pamiętają o oszczędzaniu wody i energii. Przynoszą z domu posegregowane śmieci (makulatura, plastikowe opakowania, puszki).

Dzieci bardzo chętnie brały udział we wszystkich konkursach dotyczących ekologii i zostały w nich wyróżnione np.: konkurs plastyczny „Zwierzęta wokół nas” – wyróżniony Michał, konkurs plastyczny „Czyścioszek”, turniej wiedzy ekologicznej pt. ”Przyroda to wszystko co nas otacza” – maksymalna ilość punktów.

W realizację programu, w różnorodne akcje na rzecz ochrony środowiska bardzo chętnie włączali się przez cały rok również rodzice. Ich zaangażowanie wynikało nie tylko z obowiązku, ale z potrzeby dbałości o środowisko, w którym żyją np.: aktywnie uczestniczyli w spotkaniach klubu „Ekoludki”, umożliwili dzieciom przyniesienie swojej rośliny doniczkowej do przedszkola (zaszczepienie i posadzenie w doniczkę), włączali się w przygotowanie prac na konkursy plastyczne a także w przygotowanie rekwizytów do przedstawienia pt. ”Wakacje z duchami” mama Krystiana odbiła na ksero dużą ilość kart pracy dotyczących edukacji ekologicznej. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że realizowane treści ekologiczne mają wpływ na postawę dzieci w stosunku do otaczającego środowiska. Przynoszą pozytywne zmiany w ich myśleniu i działaniu. Stają się partnerami dorosłych w walce o ochronę przyrody. Zaczynają perspektywicznie myśleć o przyszłości natury, potrafią przewidywać skutki swojej działalności i uczą tego innych. Przez swoją działalność wpływają na świadomość rówieśników, rodziców i innych mieszkańców miasta. Ich poczucie odpowiedzialności za przyrodę umacnia się. Są coraz wrażliwsze na krzywdę czynioną przyrodzie. Potrafią w sposób bardzo grzeczny i kulturalny zwrócić uwagę kolegom a nawet dorosłym, gdy śmiecą, niszczą zieleń, czy parkują samochody na trawnikach. Coraz aktywniej uczestniczą we wszelkich działaniach ekologicznych i mobilizują do nich innych. Te dzieci z pewnością nie są i nie będą obojętne na to, co się wokół nich dzieje, a swoją postawą skłaniają i będą skłaniały innych do pozytywnych oddziaływań na rzecz ochrony środowiska.

Podsumowując stwierdzam, iż mając na względzie dobro naszej Planety nadal zamierzam realizować program z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Ekoludek”. Zapraszam do udziału w jego realizacji rodziców naszych dzieci oraz inne osoby zainteresowane. Im wiecej i szerzej będziemy mówić o ochronie środowiska, tym szybciej i chetniej włączą się w nią dzieci. Wychodzę bowiem z założenia, że dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym, jest w stanie naprawić lub zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników w środowisku przyrodniczym.

Beata Parchomiuk

Wygenerowano w sekund: 0.03
9,466,312 unikalne wizyty